Biz hakda

NINGBO GEDY METAL PRODUCTS CO., LTD web sahypasyna hoş geldiňiz!
GMP kompaniýasy ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edýär. Biz “Skoda” we “Audi” awtoulag kompaniýasynyň üpjün edijilerinden biri.
GMP birnäçe ýyllap takyk önümçilik komponentlerini öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.esasan, CNC işleýiş komponentleri, Dökümler, möhürler, podşipnik, kebşirleýiş we gurnama bölekleri we ş.m. ýaly dünýäniň köp pudaklaryna ýöriteleşdirilen takyk metal komponentleri bilen üpjün edýäris.
Elýeterli materiallar: uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, süýümli demir, çal demir, mis, bürünç, bürünç, alýumin, sink we ş.m.

GMP dizaýnyňyza ýa-da nusgaňyza görä ýörite mehaniki bölekleri öndürip biler.Siziň talaplaryňyzy kabul etmäge, terjime etmäge, ölçege öwürmäge we ülňüleriňize we aýratynlyklaryňyza laýyklykda taýýarlanan toparymyz bar. TS16949, SGS, UL we PPAP hil standartlaryna öndürip bileris.
Biziň wezipämiz, halkara müşderilerimize Hytaýdan ýokary hilli gowy baha komponentlerimiz bilen satyn alyş çykdajylaryny 20-40% azaltmak, müşderimiziň girdeji derejesini we bazaryň bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrmak.
Win-Win hyzmatdaşlygy, Geliň has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işleşeliň!


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!