Hyzmatdaşlyk prosesi

1. Ilki bilen, suratyňyzy bize iberiňsales@gmpmetalwork.comýa-da nusgalaryňyzy bize iberiň we material, mukdar we ýerüsti gutarmak zerurlygy we ş.m. bize habar beriň, çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä sitata bereris.

2. Bahamyzy kabul edeniňizden soň, köp önüm öndürilmezden ozal tassyklamak üçin käbir nusgalary taýýarlarys.

3. Soňra, TNT, UPS, DHL ýa-da FedEx ýaly nusgalar size Express tarapyndan iberilýär;

4. Nusgalarymyzy tassyklandan soň, köp önümi siziň üçin taýýarlarys.

5. Ahyrynda, size howa ýa-da gaýyk ýa-da otly ibermek arkaly harytlary ibereris.

 

 


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!