Gaplamak we eltip bermek

Önümleriňize görä gaplarys. Adatça gaplamak üçin kartonlary ulanýarys, soň bolsa gaplamak üçin paletleri ýa-da agaç gutulary ulanýarys. Iň soňunda konteýner ýükläň.

Indi salgylanma üçin dört ugur bar.

1. Az mukdarda we gyssagly harytlar üçin: UPS, TNT, FEDEX ýa-da DHL-i göz öňünde tutup bileris, size bary-ýogy 3-5 gün gerek.

2. Käbir ýörite gyssagly harytlar üçin iň ýakyn howa menziline howa iberilmegini tertipläp bileris, Adatça 5-7 gün gerek.

3.Bir uly, ýöne gyssagly däl harytlar we otly ibermek siziň üçin has amatly bolany üçin, demir ýol gatnawyny göz öňünde tutup bileris, 15-20 gün gerek.

4. Uly, ýöne gyssagly däl harytlar üçin, adatça, deňiz ýüküni size ibereris, 30-35 gün gerek.

d6d98428

d6d98428


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!